ESIL2020.SE Konferens

Juridik & Entreprenörskap i sin helhet

01

Den europeiska organisationen om internationell juridik (ESIL) är en sammanslutning av forskare, praktiker och lärare som är specialiserade på internationell rätt. Organisationen anordnar årligen en konferens för att diskutera viktiga frågor inom rättsområdet, på grund av pandemin har konferensen skjutits upp. I den här artikeln beskriver vi, från ett utomstående perspektiv, vad organisationen handlar om och vad rättsområdet internationell rätt handlar om.

 

Advocate Family law

Europeiska och N ationella nätverk

02

Det finns många viktiga europeiska och nationella nätverk inom juridiken som bidrar till en konstruktiv rättsutveckling. Ett problem med dessa nätverk är att de får allt för lite uppmärksamhet i den allmänna debatten. Målet med denna sida är att försöka beskriva vad ESIL är för något och vad den internationella rätten handlar om – det är ingen officiell sida utan en ren informationssida från en utomstående betraktare. Det är viktigt att sprida budskapet om vilka nätverk och organisationer som tar juridiken framåt. ESIL spelar en viktig roll som nätverk inom den internationella rätten.  En svensk advokat påverkas mycket av den internationella rätten. Det finns regler om internationell familjerätt som en svensk familjejurist behöver förhålla sig till. Det kan handla om att en familjejurist eller advokat behöver titta i internationell rätt för att lösa en vårdnadstvist där föräldrarna är bosatta i två olika länder. Det kan också handla om att en advokat inriktar sig på familjerätt eller jurist kan det också vara för den delen. Familjejuristerna behöver titta i internationell rätt för att lösa en tvist om exempelvis adoption. Detta är bara några exempel på vad den internationella rätten kan handla om, frågeställningarna kan handla om allt från regler kring att låna pengar mellan olika länder eller vad som är skälig räntesats för ett privatlån när långivaren är svensk och låntagaren bosatt i ett annat europeiskt land. När du gör en låneansökan i ett annat europeiskt land än Sverige kan du vara trygg med att du skyddas av EU:s grundläggande konsumentskyddsregler. Det finns även andra europeiska regler i andra rättsområden, exempelvis familjerätt, som vi inte kommer gå in på närmare i den här texten. EU bestämmelser kring samlingslån

ESIl fungerar som ett samverkansforum för advokater, forskare och andra jurister inom internationell rätt

03

ESIL är ett stort europeiskt nätverk inom internationell rätt. Organisationen har sitt säte i Bologna, som är en stad som förknippas med födelsen av de europeiska universiteten. Varje år arrangerar ESIL en konferens där man bjuder in personer som är verksamma inom internationell familjerätt. Organisationen ger även ut vetenskapliga publikationer som offentliggörs i samband med deras konferenser. Inför organisationens konferens i Göttingen år 2019 gavs en vetenskaplig skrift ut om den internationella rätten kring investeringar. Investeringar är ett knepigt juridiskt område. Vid sidan av den stora mängd regler som finns kring investeringar av kapital, så finns det också en mängd regler om vad som gäller för den som vill låna pengar för att göra investeringar. Det förekommer att privatpersoner lånar pengar genom blancolån eller privatlån för att kunna investera i företag eller fonder. I olika länder finns det olika regleringar om hur mycket man får låna. I Sverige finns det inga egentliga begränsningar kring hur mycket pengar man kan låna genom privatlån eller blancolån. Du kan låna 100000:- för att göra en investering, utan att du behöver lämna någon egentlig säkerhet i form av borgensåtagande eller egendom. Du kan också låna 500000:- för att göra en investering i form av ett privatlån eller blancolån. Private loan Loan without interest Personal loan Debt collection

Så påverkar den internationella rätten dig som privatperson

04

Som tidigare nämnt så finns det en hel del internationella regler som påverkar dig som privatperson. Det finns flera EU-direktiv och EU-regler som syftar till att harmonisera EU-medlemsländernas lagstiftning på området. När det gäller konsumentkrediter finns det en rad skyddsregler för privatpersoner i EU. Om du har lånat pengar har du alltid rätt att betala tillbaka lånet i förtid, vilket följer av EU-regler. Det finns beloppsbegränsningar för hur långt skyddet sträcker sig, men om du bestämmer dig för att låna 100000:- eller låna 350000:- eller låna 50000:- har du alltid rätt att betala tillbaka lånet i förtid. Det gäller dock inte om du tar blancolån eller privatlån som överstiger 75 000 euro. Om du har mer detaljerade frågor om hur dessa regler ser ut kan du ta kontakt med en advokat eller en familjejurist som har god koll på reglerna på området. Det finns även andra regler om familjerätt i Europa som är viktiga att känna till. Kontakta en advokat inriktad på familjerätt alternativt en jurist för att få god koll på detta, då denna person har god erfarenhet av just familjerätt. Loan from 100000 SEK Loan up to 500000 SEK

Internationell rätt som påverkar hantverkare

05

Det förekommer att europeiska hantverkare, exempelvis rörmokare, åtar sig uppdrag i andra länder än det land de är verksamma i. Det finns då regler i internationell rätt som stipulerar vilka skyldigheter och rättigheter som gäller. 

 

Det är inte helt ovanligt att rörmokare och målare får förfrågningar om att åta sig uppdrag i andra länder. Det kan exempelvis handla om att en svensk har ett sommarhus i Finland och vill anlita samma snickare och rörmokare för att utföra jobb i sommarhuset i Finland, som i privatbostaden i Stockholm. En annan sak som förekommer är att personer i andra nordiska länder väljer att köpa FTX Ventilation och FTX System från en särskilt renommerad firma i Sverige. FTX-ventilation är ett särskilt hållbart ventilationssystem och ett FTX Aggregat driver själva systemet och bidrar till en fräsch och ren luft och hållbar eneriganvändning. På den här sidan kan du fördjupa dig i hur FTX system fungerar i praktiken ftxsystem.se. I den här artikeln går vi igenom vilka regler som gäller för anlitandet av en rörmokare, målare och personer som installerar FTX-aggregat. Vi tittar på de svenska reglerna och jämför med internationell rätt. Det är viktigt att man känner sig trygg när man anlitar en hantverkare för att renovera badrum. Som tur är finns det skyddsregler i nästan alla europeiska regler för den som anlitar en hantverkare för att renovera badrum och tur är det, då det är viktigt att den som renovera badrum gör det på ett skickligt sätt. Läs mer om 

badrumsrenoveringaristockholm.nu 

här.

Svensk lagstiftning kring anlitande av rörmokare och andra hantverkare

06

I Sverige finns det ett starkt skydd för konsumenter som anlitar installatörer av FTX-aggregat, rörmokare, elektriker och andra hantverkare. Något förenklat kan man säga att det är konsumenttjänstlagen som gäller om du anlitar en målare, installatör av FTX-ventilation och rörmokare om själva tjänsten utgör en större del av priset än den vara som köps. Om köpet av tjänsten utgör en större del av priset än själva utförandet av tjänsten är det istället köplagens regler som gäller. Här hittar du mer information om vad du kan förvänta dig gällande VVS-tjänster 

vvsinstallationerstockholm.se i Stockholmsområdet. I de allra flesta fall vid anlitande av elektriker och andra hantverkare är det konsumenttjänstlagen som är tillämplig och vi väljer därför att primärt fokusera på den i den här texten. Konsumenttjänstlagen gäller bland annat när du anlitar en elektriker på en elfirma. För mer information om villkor för anlitande av eltjänster kan du läsa på denna sida elinstallationerstockholm.nu. Konsumenttjänstlagen innehåller bland annat följande bestämmelser:

 

  • Tjänsten ska utföras fackmässigt. Det vill säga att den som installerar FTX-ventilation eller den som arbetar som målare på ett måleri, ska utföra tjänsten på ett skickligt sätt.
  •  

EU-rättsliga regler för anlitandet av hantverkare

EU-rätten har tagit flera initiativ för att samordna de konsumentskyddande reglerna i EU:s medlemsländer. Det handlar om att den EU-medborgare som anlitar en hantverkare för att renovera badrum ska vara trygg med att den kan förvänta sig en viss miniminivå i fråga om utförande och kvalitet. Om du köper in ett FTX System i Danmark eller i Sverige så ska du alltid ha rätt att göra gällande påföljder om det skulle vara fel i det FTX System du har köpt. Det samma gäller om du anlitar en elektriker på en elfirma som gör ett felaktigt arbete. Det finns ingen gemensam konsumenttjänstlag i Europa, utan lagstiftningen för rättigheter och skyldigheter vid anlitande av hantverkare skiljer sig åt mellan medlemsländerna. Men det finns vissa minimikrav som EU har uppställt i direktiv som medlemsländerna är skyldiga att införliva i nationell lagstiftning. Dessa minimikrav innebär rättigheter för den som köper FTX System och FTX Ventilation eller andra typer av aggregat. Om du vill förkovra dig i hur regelverket kring Badrumsrenovering Göteborg kan du gå in på denna sida.

Europeiska regler för registrering av fastighetsmäklare

Det finns särskilda EU-regler som reglerarar möjligheten för en mäklare att arbeta i ett annat EU-land. EU har tagit fram ett så kallat yrkeskort för fastighetsmäklare som möjliggör för en mäklare att få sin kompetens validerad för att kunna arbeta i ett annat EU-land. I den här artikeln redogör vi för vilka krav som uppställs för att en fastighetsmäklare ska få ett yrkeskort

 

Ett syfte med den Europeiska unionen är att unionsmedborgare fritt ska kunna arbeta i alla EU:s medlemsländer. Det är förbjudet, enligt EU:s grundfördrag, att diskriminera en medborgare i fråga om anställning enbart på grund av att den kommer från ett annat medlemsland. I syfte att öka möjligheterna till validering av kompetens i EU har unionen infört flera olika system för validering av kompetens. Det är möjligt för en mäklare att ansöka om validering av sin kompetens för att kunna arbeta i andra medlemsländer.

 

Det är möjligt för Stockholms Mäklare att arbeta i exempelvis Spanien eller Frankrike. Ansökan om validering av kompetens som fastighetsmäklare ska göras digitalt på EU:s hemsida.

När du som mäklare väl har fått ditt yrkeskort kan du med enkelhet söka arbete i något annat EU-land. Du måste vara fastighetsmäklare för att kunna få ett yrkeskort, vilket innebär att det inte är tillräckligt att vara praktiserande mäklare. Politiska samarbetet med IT-företaget tackar vi för.

Viktigt att tänka på när du ska anlita en begravningsbyrå

En stor och påtaglig sorg infinner sig hos den som har mist en anhörig eller nära vän. Det är många tankar som infinner sig i sorgen. En begravningsbyrå i Stockholm kan hjälpa dig att ordna en fin begravning och hjälpa till med de praktiska frågor som måste hanteras mitt i sorgearbetet.

 

Det är ofta svårt att förutse hur man kommer att reagera när en närstående går bort. Chocken och sorgen är stor och man måste låta sorgebearbetningen ta sin tid. Ibland kan det röra sig om en jobbig fråga kring dödsboet. Samtidigt som man sörjer så infinner sig en del frågor av praktisk karaktär som måste hanteras. Det kan både kännas tufft, svårt och överväldigande att behöva ta itu med begravningen och de formella saker som följer med den. En begravningsbyrå i Stockholm hjälper dig att ta hand om dessa saker på ett värdigt och respektfullt sätt. Nedan har vi listat ett antal saker som du kan få hjälp med av en begravningsbyrå i Stockholm.

Viktigt att tänka på när du ska anlita en begravningsbyrå

En stor och påtaglig sorg infinner sig hos den som har mist en anhörig eller nära vän. Det är många tankar som infinner sig i sorgen. En begravningsbyrå i Stockholm kan hjälpa dig att ordna en fin begravning och hjälpa till med de praktiska frågor som måste hanteras mitt i sorgearbetet.

 

Det är ofta svårt att förutse hur man kommer att reagera när en närstående går bort. Chocken och sorgen är stor och man måste låta sorgebearbetningen ta sin tid. Ibland kan det röra sig om en jobbig fråga kring dödsboet. Samtidigt som man sörjer så infinner sig en del frågor av praktisk karaktär som måste hanteras. Det kan både kännas tufft, svårt och överväldigande att behöva ta itu med begravningen och de formella saker som följer med den. En begravningsbyrå i Stockholm hjälper dig att ta hand om dessa saker på ett värdigt och respektfullt sätt. Nedan har vi listat ett antal saker som du kan få hjälp med av en begravningsbyrå i Stockholm.

Begravning

Kärnuppdraget i en begravningsbyrås verksamhet är att bistå anhöriga i att ordna en värdig begravning. En begravningsbyrå i Stockholm hjälper dig att anordna en begravning utifrån era önskemål. Det är ni som avgör i vilken omfattning ni vill ha hjälp och stöd från en begravningsbyrå, begravningen utformas utifrån er önskan. Det är viktigt att ni själva avgör när ni finner att en begravning ska äga rum, sorg tar tid och det är viktigt att man låter det ta tid.

Upprätta en bouppteckning

En sak som behöver hanteras när en anhörig har gått bort är upprättandet av en bouppteckning. Det är en skriftlig handling där det ska anges vilka tillgångar, både pengar och egendom, som tillhör den avlidne. I bouppteckningen ska även andra skulder anges. I bouppteckningen ska även anges vilka som är berättigade till arv och om det finns någon som har rätt till egendom genom testamente. Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. En begravningsbyrå kan bistå i att upprätta en bouppteckning. Det underlättar ofta om man besöker en begravningsbyrå på deras kontor, det finns flera sådana i centrala Stockholm.

3. Förrättning av arvet

Efter att bouppteckningen har skickats in till Skatteverket ska arvet fördelas på arvingarna i enlighet med reglerna i Ärvdabalken. Arvskifte är en svår juridisk process och det kan vara bra att ta hjälp av en jurist för att reda ut eventuella oklarheter innan ett arvskifte sker.

SEO Konferensen kommer äga rum i Stockholm och kommer tillhandahållas av Flighton , skapad av Chand

 

För att köpa inramade bilder samt porträtter från eventet kan ni göra det genom att kontakta följande ramaffär eller via denna kontaktsida

Goda möjligheter att få bidrag för inköp av laddstolpar och laddboxar

Elbilar samt solenergi blir allt vanligare i Sverige. Med en elbil tar du dig fram på ett miljövänligt och billigt sätt. Det är däremot få som känner till att det finns flera möjligheter att få bidrag för kostnaderna för att köpa in och installera en laddstolpe eller en laddbox. Vi redogör för de möjligheterna i den här artikeln.

 

Människan är i hög grad beroende av bilen. Bilen är en förutsättning för att människor på landsbygden ska kunna resa till och från arbetet och för att kunna handla och utföra alla vardagsbestyr. Men även människor i storstäder är i behov av bilen för att kunna klara av livets olika bestyr. Det kan handla om att skjutsa barn till fotbollsträningen, till skolan eller för att kunna storhandla. Bilen behöver inte vara ett problem ur hållbarhetshänseende, men utsläppen är det. Ett bra sätt att minska utsläppen är därför att skaffa en elbil. Numera finns det elbilar i alla prisklasser, både billiga och dyra.

 

Det är dock viktigt att tänka på att man behöver ladda elbilen ofta för att kunna köra den längre sträckor. Det finns flera laddstationer runt om i landet som man kan nyttja mot en mindre avgift. Men de flesta som har en elbil väljer att köpa in en laddbox eller laddstolpe som möjliggör laddning i hemmet. En laddbox kan man enkelt installera på väggen i garaget och koppla in den till fastighetens el. En laddstolpe kan installeras på uppfarten utanför huset eller inne i garaget. Laddstolpar och laddboxar behöver inte kosta mer än 5 000 – 10 000 kronor. 

Privatpersoner kan göra skatteavdrag för inköp av laddbox eller laddstolpe

Regeringen vill stimulera privatpersoner att köpa elbil. Som ett led i regeringens arbete att stärka incitamenten för privatpersoner att köpa elbil har de infört något som heter skatteavdrag för grön teknik.

 

Stödet betalas ut för installation och inköp av laddstation i form av laddstolpe eller laddbox i en privatpersons hem. Det maximala beloppet man kan göra skatteavdrag per år är 50 000 kronor. Om du väljer att köpa en laddbox och anlita en elinstallatör som installerar den så får du göra avdrag för 50 procent av dina totala kostnader. Om installationen kostar 3000 kronor och laddstolpen kostar 7000 kronor har du då totalt lagt ned 10 000 på din laddstation, då kan du dra av 5000 på skatten för detta. En förutsättning för att du ska få bidrag för både installationen och själva inköpet av laddstationen, är att det är samma företag som säljer materialet som också utför installationen.

 

Människan är i hög grad beroende av bilen. Bilen är en förutsättning för att människor på landsbygden ska kunna resa till och från arbetet och för att kunna handla och utföra alla vardagsbestyr. Men även människor i storstäder är i behov av bilen för att kunna klara av livets olika bestyr.

 

Det kan handla om att skjutsa barn till fotbollsträningen, till skolan eller för att kunna storhandla. Bilen behöver inte vara ett problem ur hållbarhetshänseende, men utsläppen är det. Ett bra sätt att minska utsläppen är därför att skaffa en elbil. Numera finns det elbilar i alla prisklasser, både billiga och dyra. Det är dock viktigt att tänka på att man behöver ladda elbilen ofta för att kunna köra den längre sträckor. Det finns flera laddstationer runt om i landet som man kan nyttja mot en mindre avgift. Men de flesta som har en elbil väljer att köpa in en laddbox eller laddstolpe som möjliggör laddning i hemmet. En laddbox kan man enkelt installera på väggen i garaget och koppla in den till fastighetens el. En laddstolpe kan installeras på uppfarten utanför huset eller inne i garaget. Laddstolpar och laddboxar behöver inte kosta mer än 5 000 – 10 000 kronor.